Köpvillkor

1.Beställning

En bekräftelse på genomfört beställning skickas ut till registrerad Email – adress. 
Alla beställningar anses som bindande. IP-nummer registreras på alla beställningar. Har du gjort en beställning av misstag så måste du kontakta oss omedelbart.


2. Priser och betalningsvillkor

Samtliga priser är angivna i SEK (svenska kronor) exklusive moms. Ultra V Scandinavia förbehåller sig rätten att genomföra prisförändringar. Avgift för frakt och ev. postförskottsavgift tillkommer. Ultra V Scandinavia reserverar sig mot felaktigheter i innehåll och prislista på webbsidan.
Försäljning sker mot faktura 30 dagar. Ultra V förbehåller sig rätten att när som helst göra en förnyad kreditprövning som kan leda till att betalningsvillkoren ändras. Ultra V Scandinavia har rätt att kräva förskottsbetalning för leveranser om köparen varit i betalningsdröjsmål vid tidigare leveranser.
Dröjsmålsräntan är 18% och utfaller vid betalning efter förfallodatum. Påminnelseavgiften är 60 kr. För leverans som returnerats till Ultra V Scandinavia på grund av att mottagaren vägrat ta emot godset, ej varit på plats vid leveranstillfället eller uppgivit fel adress, uttages en avgift.


3. Leveransvillkor

Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar beroende på adress och när beställningen görs. Vissa avvikelser kan förekomma. Vi levererar varor med Postnord och leverans sker som företagspaket. Vi gör allt för att leverera dina varor så snabbt som möjligt. Paket som inte levereras på grund av att mottagare saknas vid leveranstidpunkt, anländer till närmaste utlämningsställe och aviseras till mottagaren.
På order understigande 20 000 kr (ex moms) debiteras en fraktkostnad på 215 kr. På order överstigande 20 000 kr (ex moms) skickas din beställning fraktfritt.
Överskriden kreditlimit eller dröjsmål med betalning kan medföra leveransstopp. Ultra V Scandinavia förbehåller sig rätten att ändra eller dra in överenskommen kreditlimit.
Ultra V Scandinavia är inte ansvarig för skada eller försening som beror på myndighets åtgärd, krigsliknande händelse, brand, arbetskonflikt, beslag, brist på transportmedel, allmän varubrist eller andra omständigheter som Ultra V Scandinavia ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar Ultra V Scandinavia fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad. Detsamma gäller förseningar av leveranser av leverantör till Ultra V Scandinavia i enlighet med liknande omständigheter.


4. Reklamationer och återskick

Köparen ska kontrollera levererade produkter och meddela Ultra V Scandinavia om eventuella fel i leveransen senast sju (7) dagar efter fakturadatum. Återskick kan endast göras om Ultra V Scandinavia levererat fel vara/varor. Reklamation av felaktig produkt skall göras så snart fel på produkten upptäcks och den kan betraktas som felaktig eller icke funktionsduglig för avsett ändamål. Reklamationsblankett med noggrann förklaring ska bifogas.
Reklamationer ska ske i enlighet med vid var tid gällande reklamationspolicy.


5. Säkerhet

Vi lämnar inte ut några personuppgifter utan medgivande från personen ifråga. Detsamma gäller även för e-postadresser.


6. Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats meddelas om att cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera.